Vivanta by Taj Dal View

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 2,400 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 2,400 पासून

2 अंतर्गत जागा 130, 130 लोक

2 अंतर्गत जागा 50, 800 लोक

+91 194 246 1111

Kralsangri, Brein, Srinagar
+91 194 246 1111
https://www.facebook.com/Vivanta-by-Taj-Dal-View-Srinagar-154883714583080/
https://vivanta.tajhotels.com/en-in/dal-view-srinagar/
bookvivanta.srinagar@tajhotels.com
बॅन्क्वेट हॉल