Heevan Pahalgam

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,000 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

2 अंतर्गत जागा 60, 60 लोक

1 अंतर्गत जागा 200 लोक

+91 1936 24 3 219

Opposite Amusement Park, Pahalgam, Srinagar
+91 1936 243 219
https://www.facebook.com/heevanpahalgam/
बॅन्क्वेट हॉल