R K Sarovar Portico

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,200 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,800 पासून

2 अंतर्गत जागा 17, 110 लोक

1 अंतर्गत जागा 250 लोक

+91 194 250 0314

Next To United Nations Head Office, Sonwar Bagh, Srinagar
+91 194 250 0314
sps@sarovarhotels.com
http://www.sarovarhotels.com/srinagar-hotels/r-k-sarovar-portico/
बॅन्क्वेट हॉल