Pahalgam Hotel

बॅन्क्वेट हॉल

+91 1936 24 3 252

Laripora, Anantnag, Srinagar
+91 1936 243 252
http://pahalgamhotel.com/
बॅन्क्वेट हॉल
ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल, हॉटेल मधील बॅन्क्वेट हॉल, शहराबाहेरील कॉम्प्लेक्स, करमणूक केंद्र