Senator Pine-n-Peak Pahalgam

बॅन्क्वेट हॉल

+91 95963 1 1777

Aru Road, Amusement Park, Pahalgam, Srinagar
+91 95963 11777
बॅन्क्वेट हॉल
ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल, हॉटेल मधील बॅन्क्वेट हॉल, शहराबाहेरील कॉम्प्लेक्स, करमणूक केंद्र